Gaver til KFM

  • PDF
  • Udskriv

Ønsker du at give en fradragsberrettiget gave til KFM, er her en oversigt over hvordan det kan gøres.

Gavebreve

Med et gavebrev forpligter du dig til at give et fast beløb eller en fast procentdel af din årsindtægt i mindst 10 år. Det har stor værdi for KFM at have mange gavebreve. Det giver den størst mulige stabilitet i indtægterne. Kontakt KFM’s kasserer, hvis du vil oprette et gavebrev.

Opretter du et gavebrev kan du trække hele gavebeløbet fra. Kun den del af gaven der måtte overskride 15 % af din personlige indkomst kan du ikke trække fra.
Det er dog altid tilladt at trække 15.000 kr. fra, også selvom procentbeløbet er større end 15 % (ift. din indkomst).

Det årlige beløb noteres og trækkes fra på selvangivelsen. KFM fremsender kvittering hvert år på størrelsen af det modtagne beløb ifølge gavebrevet og indberetter årets gaver til skattemyndighederne.

Gaver via Betalingsservice

Tilmeld dig til en fast givertjeneste via Betalingsservice til KFM. Det gør det nemt for dig at støtte og samtidigt letter det administrationen for KFM og giver nyttig viden om indbetalingerne de enkelte måneder.

En sådan aftale er ikke juridisk bindende og kan til enhver tid ændres eller ophæves. Gavebeløbet kan fratrækkes (op til 14.500 kr) på selvangivelsen efter Ligningslovens §8a og KVM sørger for indberetning til SKAT, hvis vi har dit CPR.nr.. Du kan tilmelde dig ved at udfylde denne blanket eller kontakte KFM’s kasserer. Der udsendes årskvittering.

Kontant gave via Bank og giro

Du kan sende gaver til KFM ved at overføre beløb til reg.nr. 9233 kontonr. 4575 563 061 eller Giro: +01<  gironr. 2673975

Vi indberetter automatisk hele beløbet til SKAT, hvis vi har dit CPR.nr.. (fradrag op til 14.500 kr). Derudover sender vi dig en årskvittering, så du kan se om vi har registreret dine gaver rigtigt..

Kollekter

Ved de fleste gudstjenester indsamles en kollekt (gave) til enten KFM eller et andet kirkeligt arbejde. 

Testamente

Med et testamente kan du sikre, at dine ejendele og formue fordeles sådan, som du ønsker det. Du har selvfølgelig fuld råderet over alt, du ejer, så længe du lever. Hvis du ønsker, at en del at din formue skal tilfalde KFM, skal du oprette et testamente.

KFM hjælper gerne med at oprette et testamente og tilbyder juridisk bistand.

KFM er fritaget for boafgift, og testamentariske gaver går derfor ubeskåret til KFM’s arbejde.

Fødselsdag og jubilæum

Har du rund fødselsdag eller jubilæum kan du opfordre dine gæster til at give et gavebidrag til KFM i stedet for at komme med gaver, blomster eller vin.

 

Du kan skrive opfordringen til at støtte KFM i indbydelsen. Skriv f.eks.

            I stedet for gaver bedes du betænke Kronjyllands Frimenighed:

            Korttype +01<   gironummer 2673975, mærket fødselarens/jubilarens navn.

 

KFM sender en tak for det samlede beløb til fødselaren eller jubilaren og en liste med navne på alle, som har givet et gavebidrag.

 

  

 

Søg