HjemMedlemsskab

Medlemsskab

  • PDF
  • Udskriv

Alle, der kan tilslutte sig menighedens grundlag og formål, som det er beskrevet i vores vedtægter, er velkommen som medlemmer.

√ėnsker man at blive medlem, kontakter man valgmenighedens pr√¶st. Efter en samtale med denne udfyldes en formular, som pr√¶sten herefter videresender til Folkeregisteret og til de kirkelige myndigheder. 
√ėnsker man senere at oph√¶ve sit medlemskab, sker dette ligeledes ved henvendelse til valgmenighedens pr√¶st, der herefter drager omsorg for det videre forl√łb.

Konsekvenser af medlemskab

Som medlem af en valgmenighed udmeldes man af den lokale sognemenighed, hvor man bor. Man mister således stemmeret og valgbarhed til menighedsrådsvalget i bopælssognet, men er fortsat medlem af Den danske Folkekirke. Derfor har man fortsat ret til kirkelig betjening som andre folkekirkemedlemmer og har desuden altid ret til at få kirken, hvor man bor, stillet til rådighed for kirkelige handlinger ved valgmenighedspræsten, ligesom man har ret til gravsted på ens lokale kirkegård.

Som valgmenighed l√¶gger vi v√¶gt p√• aktiv deltagelse fra medlemmernes side i menighedens liv og gudstjenester, hvor der er mange opgaver, som m√• l√łses i f√¶llesskab uden l√łnnede medarbejdere. Gennem deltagelse i generalforsamlinger og menighedsm√łder kan den enkelte v√¶re med til at pr√¶ge menighedens liv.

Hvad koster det?

Da medlemmerne af en valgmenighed selv i f√¶llesskab skal afholde alle udgifter til valgmenighedens drift, er man fritaget for at betale kirkeskat. 
Medlemskab af Kronjyllands Valgmenighed koster p.t. kun kr. 250,- pr. √•r. Hvad der i √łvrigt gives betragtes som frivillige bidrag. Det forventes dog, at alle medlemmer som minimum yder det, som de ellers skulle have betalt i kirkeskat.

Gaver til Kronjyllands Valgmenighed kan indbetales til Spar Nord, Randers,
reg. nr. 9233 kontonr. 4575 563 061.
Gaverne kan efter gældende regler, trækkes fra på selvangivelsen.

 

Sidste lydklip

Jukebox
140119.mp3

S√łg